Vejlednings- og faciliteringsforløb for personale

3. Vejlednings- og faciliteringsforløb for personale:
⦁ Jeg tilbyder forløb målrettet personale der f.eks. arbejder på døgninstitutioner, plejehjem, skoler, andre dagtilbud eller hjemmepleje. Det kan f.eks være med fokus på at få en fælles forståelse af, hvordan det enkelte menneske i jeres målgruppe oplever verdenen med henblik på at få et fælles udgangspunkt til kommunikation/relation til den enkelte indenfor Dagliglivs målgruppe.