Dagliglivs baggrund og fokusområder

Baggunden for Dagligliv:
Baggrunden for at opstarte Dagligliv er min personlige og faglige erfaring indenfor to områder, som også kan ses i en sammenhæng med hinanden:

1. Første fokusområde, er i forhold til mennesker, der har usynlige handicaps med psykiske, kognitive, sansemæssige og/eller sociale udfordringer. Inklusiv deres pårørende og fagpersoner, der arbejder indenfor feltet.

Usynlig handicaps, er en betegnelse som ofte bliver anvendt om mennesker, som f.eks har autisme, ADHD, sensitivitet, angst, skizofreni, hjerneskade og demens. Mennesker som oplever at blive misforstået på deres adfærd/væremåde i dagligdagen. 
Du har måske såkaldt “skolevægring, hvis du er et barn, eller måske er du ung eller voksen og føler ikke, at du passer ind eller har svært ved at varetage din dagligdag hjemme, på uddannelsen eller arbejdspladsen. Måske du bliver omtalt som værende “anderledes” eller er udadreagerende på plejecentret/anden døgninstitution, hvor du bor.
Du og din familie føler jer måske alene og oplever frustration i familien eller i forhold til andre, og ønsker bare at få hverdagen til at fungere tilfredsstillende for dig og din familie / andre pårørende.

En dag består af mange forskellige aktiviteter, gøremål og situationer. Nogle af disse er måske svære for dig at deltage i, uden du eller andre måske helt forstår hvorfor? Det kan være vanskeligheder med daglige gøremål som at gå i bad, børste tænder eller spise/drikke. Du kan have vanskeligheder med at finde hvile, både om dagen og/eller om natten. Eksempelvis på grund af den daglige trivsel, hvor du overvældes af sanseindtryk som lyde, andre menneskers bevægelser, tale, berøring, klart lys eller kraftig reaktion på andres eller eget rod/uorden. Måske har du vanskeligt ved at mærke dig selv kropsligt, hvilket kan øge fysisk og mental uro/angst/hallucinationer. Det kan også være, du glemmer, hvad der lige er blevet sagt/hvad du selv lige har sagt. Måske du ofte bliver trist/frustreret/vred, når du er sammen med andre mennesker?             

Formålet er i et samarbejde med dig, at være undersøgende på dine styrker samt vanskeligheder, og ud fra disse tilpasse din dagligdag til dit funktionsniveau, så du oplever at kunne håndtere dit liv og opleve, at du trives.

2. Andet fokusområde, er for mennesker der har en interesse eller nysgerrighed indenfor personlig udvikling, meditation, spiritualitet og sundhed.                        

Mit ønske er, at give dig mulighed for at få viden om, opdage/tydeliggøre dine personlige kvaliteter. Med det formål at benytte disse bedst muligt, i forhold til dig selv og til gavn for andre. Eksempelvis få en oplevelse af at mestre eller dæmpe eventuelle stresssymptomer, og finde den ro i dig selv, som du har brug for i din dagligdag. Både i relation til dig selv og dine medmennesker.

 

Dagliglivs logo:

Logoet er designet af et ungt menneske, som har autisme. Et menneske jeg har et nært kendskab til.
Logoets lyseblå himmel symboliserer, at alle mennesker har styrker og ret til glæde, selvom de selv kan føle sig forkerte, mindreværdige eller frustrerede over deres situation eller føle sig misforstået af deres omverden.
Solsikken i Dagliglivs logo er inspireret af Solsikkeprogrammet, hvis målgruppe er mennesker der har usynlige handicaps og som er en del af det engelske koncept Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited (se eventuel nærmere på https://hiddendisabilitiesstore.com/dk/).