Samtaler om håndtering af dagliglivets glæder og sorger

3. Samtaler:
Gældende for alle typer samtaler er, at vi kan mødes enten hos dig eller i de lokaler og udendørsområde, jeg har til rådighed.


Individuel samtale:

⦁ For dig der eksempelvis gerne vil udvikle dig selv som menneske, og/eller har brug for at få vendt din livssituation.

⦁ For dig der har en unik måde at bearbejde og kommunikere på. Eksempelvis glemmer du hurtig, eller skal have din tid til at finde ordene, bearbejde og indgå i en samtale på. Måske du bedst kan vise kropsligt eller kreativt, hvordan du har det? Vi finder en måde at kommunikere/være sammen på. 

⦁ Er du nærtstående/pårørende til et menneske der har udfordringer med at klare sin hverdag på grund af psykiske, kognitive og/eller sociale udfordringer? du bliver påvirket i det daglige på grund af Jeres fælles situation. Hos mig bliver du hørt og får mulighed for at få vendt din situation og muligheder i din dagligdag.

Gruppesamtale:
⦁ Er typisk hvor en familie har ønske om en fælles samtale med henblik på at få drøftet deres fælles situation. Dette f.eks. i forhold til at én i familien har en psykisk, kognitiv eller social problemstilling, som indvirker på alles dagligdag.