Ergoterapeutisk forløb

2.Ergoterapeutisk forløb:

Jeg har erfaret, at det kan være hensigtsmæssigt med én fagperson, der er med hele vejen i et forløb. Dagligliv tilbyder ergoterapetiske forløb med udredning af dit aktivitetsniveau, inklusiv din sansning og følelser omkring det. Iværksættelse og implemetering af udredningens resultat og handleplan vægtes højt, da det vigtigste er, at du/I kan bruge udredningen i dagligdagen.

Et ergoterapeutisk forløb består af følgende:

Udredning og handleplan:

A.Intro:
Indledende samtale hvor vi sammen sporer os ind på, hvad der skal undersøges nærmere, inden handleplanen udarbejdes.

B. Udredning:
Udredning hos mig kan f.eks bestå af en sanseprofil/sensorisk profil eller aktivitetsprofil. Udredningen kan også udføres via andre typer undersøgelser indenfor ergoterapi, pædagogik, psykologi og vejledningsområdet, hvis det virker mere relevant for dig.

Hvad er en:                                                                                                           - Sanseprofil/sensorisk profil er et interview, som undersøger, hvordan du registrerer og reagerer på sanseindtryk i hverdagen, med udgangspunkt i sanseindtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, bevægelse (herunder balance og muskel/ledsans), føle- og berøringssansen samt aktivitetsniveau. Menneskets sanse- og følelsesliv påvirker hinanden. Derfor kan éns reaktioner virke kraftige/voldsomme på noget, der umiddelbart kan virke som en bagatel for andre, men sanseinputtet i en sådan situation giver ubehag eller kan ligefrem gør ondt. Det omvendte kan også være tilfældet, hvor det er glæde, behag og tryghed du mærker.

Aktivitetsprofil (MOHOST for voksne) eller Scope aktivitetsprofil (børn), screener din aktivitetsmæssige funktionsevne. Der undersøges på, hvad der fremmer og hæmmer din måde at håndtere dine daglige aktiviteter på, inklusiv dine sociale relationer/roller. Dine daglige vaners betydning for din levevis og motoriske, kognitive og sociale færdigheder indgår også i denne undersøgelse.

C. Formidling af resultat og udarbejdelse af handleplan:
⦁ Ud fra resultaterne vurderer vi sammen, om der skal undersøges mere og/eller henvises til anden fagperson/instans som et led i planen.

⦁ Der udarbejdes en handleplan ud fra resultatet, Det kan f.eks. være med fokus på aktivitetstræning, aktivitetstilpasning og praktisk støtte til at implementere strategier.

Iværksættelse af handleplan - forudsætter udredning og handleplansdelen:

D. Handleplan iværksættes:
⦁ Handleplanen iværksættes typisk ved, at jeg kommer ud til dig, hvor vi arbejder med at tilpasse dine daglige aktiviteter og tilhørende omgivelser efter handleplanen. Eksempelvis praktisk støtte, implementere strategier og får struktureret din uge, dag og eventuelle konkrete aktiviteter. Måske ved træning af én af dine daglige aktiviteter vil være relevant.

⦁ Der tilbydes to opfølgende samtaler undervejs.

E. Revurdering:
⦁ Vi gør sammen status på om handleplanens målsætning/ønske er nået.

F. Afslutning:
⦁ Afsluttende samtale med aftale om opfølgning efter ca. ½ år.